Podjetje OMC, d. o. o., e-naslov: info@omc.si, je upravljavec osebnih podatkov za spletno stran www.kuhinjski-pult.si.
OMC, d. o. o., se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi posredovani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in za namen, za katerega so bili posredovani.
OMC, d. o. o., obdeluje in hrani osebne podatke posameznika za dosego namena, za katerega jih je posameznik posredoval (oddaja povpraševanja na spletni strani).

Pri obravnavi posredno in neposredno posredovanih podatkov nas obvezuje Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi za preprečevanje neustavnih, nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov. Podlago za zbiranje osebnih podatkov predstavlja obrazec na spletni strani, kamor stranka vpiše podatke, ki so potrebni za komunikacijo.

OMC, d. o. o., hrani naslednje osebne podatke za namene pošiljanja e-novic: ime, priimek, e-poštni naslov, telefon.

OMC, d. o. o., se obvezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, prav tako ne zunaj EU, EGP in mednarodnim organizacijam v tem prostoru, razen če je to v skladu z veljavno zakonodajo. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik pravico vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov skladno z veljavno zakonodajo.

OMC, d. o. o., bo pridobljene podatke varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. OMC, d. o. o., se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika (na e-naslov info@omc.si) se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

Uporabniki imajo kadar koli pravico zahtevati spremembo oziroma izbris svojih osebnih podatkov preko e-naslova info@omc.si. Podatki bodo izbrisani v najkrajšem možnem času.

Zloraba podatkov

Zavezujemo se, da bomo varovali vaše osebne podatke v skladu z GDPR. V kolikor bi prišlo do zlorabe podatkov, vas bomo o tem obvestili na vaš e-poštni naslov v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 72 urah od ugotovitve zlorabe.

Odgovornost

Spletna stran je postavljena in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu OMC d.o.o. si ne jamči za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na strani. Vse informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Želite več informacij?

Projektantski oddelek Infinity vam s svojim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami pomaga najti praktične, posebne rešitve za vaše arhitekturne projekte ter vam nudi poprodajno pomoč.

poglejte si tudi vse ostale materiale iz tehničnega kamna ali granita na
dekorativni-kamen-omc.si

Kontaktirajte nas !